• Микроелементът мед и заболяване при растенията

    Микроелементът мед и заболяване при растенията

    25.09.2015Медта е един от най-важните [микроелементи] за [растенията]. Нейната функция е свързана със скрити и сложни процеси в растителната клетка: [дишането], фотосинтезата, синтеза на [белтъчините], [въглехидратите] и [витамини...