kaktus.bg»Статии»Двор и градина»Торене»Какво е хумус и как се образува

Какво е хумус и как се образува

Диана ИвановаДиана Иванова
Новак
72716198
Какво е хумус и как се образува

В превод от латински език humus означава не друго, а земя, почва. И това показва, че без хумус почвата просто не съществува. И въпреки че съвременната наука за земеделие е измислила начини за отглеждане на растения без почва (на изкуствени почви), повечето производители на растения се занимават именно с естествени почви, които задължително включват хумус.

Хумусът е органично вещество, източник на кореново хранене за растенията. Той е продукт на разлагане на останки от живи същества - растения, животни, микроорганизми. Хумусът се състои от редица компоненти, всеки от които играе роля във формирането на почвата и храненето на растенията. Това са хумусни киселини, хуминови киселини, хумин, фулвинови киселини и други компоненти. Веществата, които изграждат хумуса, са с тъмен цвят - оттук и цветът на почвата. Колкото повече хумус, толкова по-тъмен е цвета на земята и толкова по-плодородна е тя. Черноземите, почвите, в които съдържанието на хумус е особено високо, винаги са се считали за най-ценни.

Как е полезен хумусът?

Хумусът е от решаващо значение за качеството на почвата. Той съдържа хранителни вещества, необходими на растенията. Това е 99 процента от целия азот, 60 процента фосфора. Процесите, протичащи в почвата, водят до факта, че веществата от хумуса стават най-достъпни за растенията.

Хумусът създава самата структура на почвата. Без хумус почвата ще остане безплоден пясък или глина. Хумусът слепва минерални частици, благодарение на които се образуват познатите за нас бучки от земя. В такова вещество влагата, необходима за усвояването и усвояването на хранителните вещества от растенията се задържа добре.

Хумусът прави почвата по-рохкава, наситена с въздух. А без кислород са невъзможни кореновото дишане на растенията и животът на организмите на горния почвен слой.

Хумусът загрява почвата. Химичните реакции, които постоянно протичат в хумуса, водят до отделяне топлина. В допълнение, хумусът има тъмен цвят и следователно абсорбира слънчевата светлина.

Как се образува хумусът?

Почва хумус

Хумусът се образува от останките на организмите, които се разлагат под въздействието на определени фактори. В обработката на тези вещества участват бактерии, гъбички и земни червеи. Микроорганизмите и гъбичките са в състояние да абсорбират органични компоненти и да ги преработват в по-прости съединения - хумусни елементи. Има огромно разнообразие от почвени микроорганизми, които образуват хумус. През последните десетилетия се обръща голямо внимание на изкуственото отглеждане и използването на тези бактерии за подобряване на почвите.

Земните червеи изяждат частици от почвата заедно с растителни остатъци и бактерии, усвояват ги. Екскрементите на червеите всъщност са хумус. И ако един червей произвежда малко количество ценна органична материя, тогава всички заедно образуват огромна биомаса, която значително влияе върху съдържанието на хумуса и качеството на почвата.

Как да увеличите съдържанието на хумус?

Знаейки какво е хумус, можете да разберете как да увеличите количеството му, например във вашата градина.

- не изхвърляйте растителни отпадъци, а компостирайте или закопайте в земята, те са храна за микроорганизми и червеи;

- използвайте органични торове - торф, тор, хумус и други;

- поддържайте броя на почвените бактерии. За да направите това, можете да използвате специални биологични продукти (ЕМ препарати), които се предлагат в търговската мрежа, както и "хранете" микроорганизмите, въвеждайки растителни остатъци в земята;

- привличайте земни червеи. Тези работници обичат насипна, влажна почва. Те също се нуждаят от органични вещества за хранене;

- използвайте готов хумус за земеделско производство. Нарича се биохумус и е продукт на вермикомпостиране с участието на червеи и микроорганизми.

На обикновените почви хумусът бързо се абсорбира от растенията и се унищожава, което води до намаляване на плодородието. За да бъде земята "жива" с високо съдържание на ценен хумус, трябва постоянно да се грижите за нея, въвеждайки органична материя и поддържайки живота на нашите "помощници" - микроорганизми и червеи.

Facebook
Любими
Twitter
Pinterest