kaktus.bg»Статии»Двор и градина»Торене»Кога се ползват комбинирани торове

Кога се ползват комбинирани торове

Диана ИвановаДиана Иванова
Новак
72716198
Кога се ползват комбинирани торове

Комбинираните торове са най-често срещани, те съдържат две или повече хранителни вещества и се подразделят на сложни - получават се чрез химическо взаимодействие на първоначалните компоненти, сложно смесени - произведени от прости или сложни торове, но добавени по време на производствения процес фосфорна или сярна киселини с последваща неутрализация и смесени или торови смеси - продукт на механично смесване на готови прости и сложни торове.

Биват азотно-фосфорни, азотно-калиеви, азотно-фосфорно-калиеви. Тези торове имат малко или никакви баластни вещества и концентрацията на хранителни вещества е много висока.

Когато се използват комбинирани торове, е необходимо да се вземе предвид техният състав и нуждите на реколтата. Всички тези торове съдържат различен процент минерални елементи. Ако на растенията липсва определен елемент, можете да промените състава, като добавите прости форми на азот, фосфор и калий към желаното съотношение.

Комплексните торове се прилагат както през пролетта, така и през лятото. Ако става дума за азотни торове, те трябва да бъдат използвани през пролетта, за да се избегне излужването на азот. Ако торовете не съдържат азот, можете да ги внесете в почвата през есента. По време на вегетацията се прилагат комбинирани торове, предназначени за подхранване.

При внасяне на торове върху изчерпани почви дозата се увеличава с 50%. При засаждане на храсти, дървета, цветя и разсад на зеленчукови култури, торовете се смесват предварително с почвата, полагат се в дупка и се изолират от корените със слой чиста почва от поне 5-8 см.

Внасянето на сложни торове в гранулирана форма, не само на случаен принцип, но и в редове със семена или в бразди с грудки, значително опростява приложението.

Основни видове комбинирани торове и тяхното използване

Комбинирани торове
Снимка: Free-Photos/pixabay.com

Калиев нитрат KNO3

Използва се за всички култури. Прилага се през пролетта, на кисели почви като подхранване. В зони с недостатъчна влага, с непромиван тип воден режим е основният тор.

Моноамониев фосфат

Използва се за всички култури. Основно и редово приложение, за подхранване по време на вегетацията на основните култури в открит и затворен терен.

Диамониев фосфат

Използва се за всички култури, особено при отглеждане на зеленчуци. За неутрална почва през пролетта по време на основната обработка и като подхранване.

Амофоска

Използва се за всички култури, на всички почви, особено ефективен върху глинести, песъчливи и торфени блатни почви.

Нитрофос

Използва се за всички култури, за подхранване на многогодишни, луковични и едногодишни култури; в комбинация с пепел или калиев сулфат може да се използва и за летни наторявания.

Нитрофоска

За всички култури, по-често като основен тор, в редове или дупки при сеитба; по-рядко за подхранване, поради бавното действие върху растенията

Нитроамофоска

За всички култури, основен тор и като подхранване - пролет, лято.

Магнезиево-амониев фосфат

За всички култури, върху леки песъчливи почви и влажни почви.

Амониев метафосфат

За всички култури, върху кисели почви като основен тор.

Калиев метафосфат

За всички култури, на леки почви като основен тор.

Кристалон (разтворим)

За оранжерийни култури, само при подхранване, поради скоростта на действие върху културите.

Ползване на комбинирани торове

Течни комплексни торове

Прилагат се за всички култури. За непрекъснато разпределение по почвената повърхност преди оран и обработка с последващо вграждане, локално по време на сеитбата, както и за подхранване на земеделски култури; съвместим с други торове, пестициди и хербициди.

Комбинираните торове се разделят съгласно следния принцип: контролирано освобождаване на хранителни вещества, бавно освобождаване и водоразтворими.

При торове, при които хранителните вещества се освобождават от гранулата постепенно, растенията равномерно през целия период получават необходимите хранителни вещества и се изключва възможността от химическо изгаряне на кореновата система. Тези торове не изискват често внасяне, което от своя страна намалява разходите за труд по време на торенето.

Процесът на подаване на хранителни вещества към корените на растението се влияе само от един фактор - температурата. При ниски температури отделянето на хранителни вещества се забавя, а при по-високите се ускорява. След изчерпване на хранителните вещества в капсулата, черупката се разлага от почвените микроорганизми.

Facebook
Любими
Twitter
Pinterest