kaktus.bg»Статии»Двор и градина»Отглеждане»Технологията No-till в земеделието - за и против

Технологията No-till в земеделието - за и против

Диана ИвановаДиана Иванова
Новак
75717207
Технологията No-till в земеделието - за и против
Снимка: pixabay.com

Обработката на почвата по системата No-till предполага директна сеитба без оран. Технологията стана популярна в целия свят поради щадящото отношение към почвата.

Неразкопаната почва запазва повече хранителни вещества. Такива почви са по-малко податливи на вятърна и водна ерозия.

Технологията No-till има минимално въздействие върху почвата, като запазва естествения метаболизъм в почвата. Проучванията показват, че орането нарушава естествената биоценоза на земята на дълбочина до 2 метра. Слоят, в който трябва да се натрупват остатъците от растения и да гният с години, се разрушава под въздействието на оран. Хранителните вещества не се съхраняват, следователно с течение на времето става все по-трудно да се получи богата реколта.

Системата за нулева обработка No-till се използва активно в Европа и Южна Америка. И у нас вече има фермери, които предпочитат тази технология.

Основни принципи на в земеделието на технологията No-till

Системата за засаждане на семена без предварителна подготовка на почвата спечели световно признание. В продължение на 12 години се провеждат проучвания, които потвърждават ефективността на тази техника. Във всеки регион фермерите съобразяват сеитбата с климатичните условия и характеристиките на зеленчуковата култура.

Основни принципи на No-till

- запазване на растителните остатъци в повърхностния слой на почвата;

- поддържане на естествената микрофлора на почвата с минимално увреждане на повърхностния слой;

- прилагане на торове върху неразкопана почва;

- директна сеитба.

Въздействието на плуга се отразява негативно на структурата на почвата. Образуват се обработваеми подметки, в които земните червеи не живеят, което означава, че земята не получава подходящо хранене. Технологията No-till позволява да се създаде почва, близка по характеристики до горските почви. В земята се образуват естествени канали, през които валежите проникват в по-дълбоките слоеве. Водата се комбинира с въглероден диоксид, за да образува въглероден диоксид, който освобождава хранителните вещества, от които се нуждаят всички растения.

Основната задача на технологията е да запази и поддържа естествената екосистема. Това се постига чрез кумулативен ефект. Останките от растенията изгниват естествено, доставяйки необходимото количество бактерии в почвата. Това допринася за навременното повишаване на нивото на органични и минерални торове. Образува се хумус - основният плодороден слой, отговорен за добрите добиви.

Достатъчното количество хумус в почвата запазва желаното ниво на влага за дълго време, въпреки сушите и жаркото слънце. Останките от растения в земята поддържат оптималната температура, предотвратявайки прегряването на почвата и бързото изпаряване на валежите. Остатъчните включвания на растителност от предишната реколта надеждно защитават хумуса от водна и вятърна ерозия. През зимата растителните остатъци задържат добре снега в полетата, осигурявайки максимална влага.

Технология за директно засяване по системата No-till

Технологията No-till в земеделието

Фермерите, които се придържат към системата No-till, засяват семена в почвата без предварителна подготовка. Специални сеялки внимателно прорязват почвата, поставят тор и семена в дупките, след което ги запечатват. На повърхността се виждат само малки неравности. Липсата на обработка по традиционния начин ви позволява по-ефективно да поддържате желаното ниво на влага в почвата. В края на краищата разкопаването причинява бързо изпаряване. Научно потвърдено е, че върху разораната почва се задържат не повече от 50% от валежите.

Селскостопанските машини оказват огромен натиск върху земята, разбивайки земята на твърди големи буци, които само силен дъжд може да понесе. Ето защо в климатичните зони, където има малко дъжд, експертите препоръчват използването на щадящата технология No Till.

Директното засяване може да се комбинира с традиционни методи на засаждане. Така например тази технология се използва за засяване на зимна пшеница след късна жътва, когато няма време за обработка на почвата. Често фермерите прибягват до метода No-till след сухо лято, тъй като допълнителното разрохкване на почвата при такива условия ще доведе до пълно изчерпване на хумуса.

Най-благоприятни за директна сеитба са черноземите, сиво-горските и дерново-подзолистите почви. Повърхностната обработка на почвата с минимално увреждане на почвата не влияе върху чувствителността на растенията към болести и неприятели. Саморегулирането на макро- и микробиологичния свят се случва естествено.

Тор през есента в No-till изисква допълнително прилагане на азотсъдържащи вещества. Това се дължи на факта, че елементът се образува в дълбоките слоеве на почвата и традиционното използване на плуга бързо го доставя на повърхността. При повърхностна обработка е необходимо да се изчакат няколко сезона, за да се образува азот поради разграждането на органичните остатъци. В рамките на 2-4 години микрофлората се нормализира, всяка година ще са необходими все по-малко торове.

За богата реколта използвайте висококачествени семена, третирани с инсектициди и фунгициди. Наторете почвата въз основа на агрохимичен анализ на почвата. Спазвайте редуването на културите, например е полезно да засадите грах преди пшеница, която фиксира азота в земята и осигурява до 10 допълнителни хектара зърно.

За и против технологията No-Till

На практика ефективността на директното засаждане по технологията No-Till е доказана в повечето климатични зони. Ежегодното прилагане на техниката може в бъдеще да увеличи добива и да повиши устойчивостта на растенията към болести. Това се дължи на формирането на стабилна почвена микрофлора с достатъчно влага и висока концентрация на хранителни вещества.

Сред аргументите за No-till може да се отбележат:

- спестяване от закупуване на селскостопанска техника;

- спестяване на ресурси - гориво, торове, време, намаляване на амортизационните разходи;

- намаляването на разходите значително надвишава лекото намаляване на добива и съответно рентабилността се увеличава;

- привличане на по-малко хора на работа и намаляване разхода за труд;

- спестяване при поддръжка на оборудването;

- запазване и възстановяване и повишаване на почвеното плодородие на дълъг етап на развитие, намаляване на разходите за торове;

- намаляване или дори пълно предотвратяване на ерозията на почвата;

- подобряване на инфилтрацията и аерацията на почвата;

- поддържане на правилното ниво на температура на почвата;

- намаляване на броя на плевелите;

- натрупване на влага в почвата, което е особено важно в условията на степта и съответно забележимо намаляване на зависимостта на културата от метеорологичните условия;

- увеличаване на добивите поради горните фактори.

Сред аргументите против No-till може да се отбележат:

Технологията No-till в земеделието - за и против
Снимка: Olejk/pixabay.com

- технологията е неподходяща за прекалено влажни, напоени с вода почви, на такива места може да се използва само ако има добри дренажни системи;

- относителен недостатък на системата No-till е нейната относителна сложност и необходимостта от стриктно спазване на някои правила - сеитбооборотите, видовете и нормите на използване на агрохимикали и т.н. трябва да бъдат избрани специално за конкретно стопанство, като се вземат предвид климатът, почвите, плевелите и неприятелите, които се срещат в тази област и други фактори;

- неравните участъци на повърхността трябва да бъдат изравнени, така че сеялките да разпределят семената равномерно;

- нулевата обработка на почвата понякога води до натрупване на патогени и вредители в горните слоеве, изисква активна химическа защита на растенията;

- води до намаляване на процеса на нитрификация на амониевия азот, а процесите на денитрификация, напротив, се активират при анаеробни условия, създадени по време на нулева обработка, това може да доведе до натрупване на амоний (амоняк), който може да бъде токсичен за корените на растенията, особено през първите седмици от покълването/развитието на корените на растенията;

- торовете и пестицидите в системата без обработка се използват не по-малко широко, отколкото в традиционното модерно земеделие - според някои доклади, изоставянето на оран дори води до увеличаване на използването на хербициди и други продукти за растителна защита;

- за благоприятен растеж на растенията е необходим слой мулч, който се появява след прибиране на реколтата от зърнени култури и царевица, но постигането на този ефект със зеленчукови култури без използването на специално оборудване е доста трудно.

Въпреки многото предимства, както се вижда, системата за нулева обработка на почвата не може да се приложи на всички почви, не може да се счита за универсална. За да се поддържа плодородието на почвата, е необходимо да се спазват правилата на сеитбообращението, редовно да се следи и коригира химичния състав на почвата, да се следят посевите за болести и вредители.

Но в крайна сметка, No-Till се доказва като екологично решение за селското стопанство, което ви позволява значително да намалите разходите и да увеличите максимално използването на ресурсите с уважение към природата.

Вижте още:

- Как да подкиселим почвата;

- Как да излекуваме почвата;

- Как да разпознаем лошото качество на почвата.

Facebook
Любими
Twitter
Pinterest