Kaktus.bg»Статии»Двор и градина»Любопитно»Коя е най-плодородната почва

Коя е най-плодородната почва

Диана ИвановаДиана Иванова
Новак
9092151
коя е най-плодородната почва

Понякога, колкото и грижи да полагате за градината си, растенията или не дават добра реколта в зеленчуковата градина или няма да имат красотата и блясъка, който желаете в декоративната градина.

Разбира се, за това може да има много причини, като например неблагоприятни атмосферни условия, различни болести и вредители и пр. Но основният проблем за неуспехите в градинарството и земеделието като цяло е плодородието на почвата.

Лошото плодородие може да се коригира, като почвата се обогати с биологични или минерални торове. Това обаче изисква разходи и време. Малко са късметлиите, които могат да получат добра реколта без допълнителни усилия, благодарение на добрата почва в своята градина.

Има ли наистина такива почви, които са толкова плодородни, че могат да спестят торенето? Отговорът е: да, това са черноземите.

Черноземните почви се считат за богатството на нашата страна. Заемат около 23 милиона декара, като 85% са обработваеми. Намират се основно в северна България по река Дунав и по-голямата част от североизточна България – от Шумен до Черно море и в Добруджа.

Различават се пет основни вида черноземни почви: типични, карбонатни, излужени, деградирани и тежки глинести. За най-плодородни се считат излужените черноземни почви. Наричат се „излужени”, защото при тях варовитите материали се отлагат в средната и долна част на почвата. Те заемат към 11 милиона декара в по-голямата част от Добруджа и по-южните и по-високите части на Дунавската равнина.

Имат дебел тъмен хумусен слой около до 150 см с 3-4% съдържание на хумус. Те са неутрални по киселинност, средно богати на фосфор и азот и богати на калий. Имат тежък механичен състав, добра зърнеста структура и добра способност да задържат вода.

почва

От излужените черноземи се получават едни от най-високите добиви в земеделието. Растенията, отглеждани върху тях, имат добър растеж и висока продуктивност. Те са най-добрите почви за зърнопроизводството и отглеждането на слънчоглед. А в обикновена лична градина, при наличие на такава почва можете да получите добри резултати дори без никакво торене или с малко подхранване с азотни торове. Нужно е само обилно поливане, поради горещите сухи лета в регионите, в които се намират.

Останалите видове черноземни почви също са с много високо плодородие, а така също канелените горски почви и алувиално-ливадните не са за подценяване. Канелените горски почви са най-разпространени в България, основно в низините и котловинните полета на Южна България, заемат голяма част от Тракийската низина.

Те имат по-малък хумусен слой и са по-слабо плодородни от черноземите, но са добри за зеленчукопроизводството, лозя, овощни градини, тютюн. Алувиално-ливадните почви са също много плодородни. Намират се на заливните тераси около реките. Добри са за култури като зеленчуци, ориз.

Като цяло, повечето почви в България са с добро плодородие и подходящи за отглеждане на различни култури без да се използват големи количества торове. И ако искате да отгледате чисти, биологични продукти, то почти навсякъде можете да успеете без използване на химични торове. Има много варианти за биологично торене, както и при спазване на правилата сеитбооборота може да имате вкусни и полезни плодове и зеленчуци и красива цветна градина.

Facebook
Любими
Twitter
Pinterest