Kaktus.bg»Статии»Двор и градина»Отглеждане»Отглеждане на устойчиви на болести сортове и хибриди

Отглеждане на устойчиви на болести сортове и хибриди

Отглеждане на устойчиви на болести сортове и хибриди

Отглеждането на устойчиви на болести сортове и хибриди включва цял комплекс от мероприятия, гарантиращи запазването на насаждението от всички опасности в процеса на неговото развитие до прибиране на реколтата. Този комплекс включва няколко основни точки, без които няма да се получи добър резултат.

Производство на семена за посев на устойчиви сортове

Семепроизводството е важен дял от земеделската работа. Това е част от процеса на създаване на нови сортове и хибриди. В научно-изследователските лаборатории, където се създават тези семена, значителен дял има генното инженерство, с чиято помощ се създават нови модифицирани сортове и хибриди, които отговарят на предварително зададени критерии - да са устойчиви на вредители и болести, на суша, на хербициди. Това е скъпо мероприятие, което обаче е необходимо предвид все новите предизвикателства пред земеделската работа.

Чистотата на сорта е важен момент в тази дейност. В това понятие е вложен повече генетичен смисъл. Всеки сорт има характеристики, които го отличават от другите сортове. В описанието на сорта са отразени тези особености и това дава възможност за прецизност в избора.

Агротехнически мероприятия и подготовка за сеитба

След правилен избор на семе за посев е необходима подготовка на терена. Тук важно е да се спазят изискванията за дълбочина на обработката и създаване на легло за посева. Следва обогатяване на почвата с нужните торове, което води както до по-високи резултати в реколтата, така и до силна устойчивост срещу болести и вредители. Спазването на времето за сеитба и следсеитбената грижа да следващите стъпки от агротехническите мерки, гарантиращи отглеждане на устойчиви сортове.

Грижи за посевите

Отглеждане на устойчиви на болести сортове

Най-важните точки тук са:

- Правилното време за подхранване - обикновено времето преди вегетация се явява най-подходящия момент да се засили културата;

- Борбата с плевелите, болестите и вредителите - нуждата от постоянна грижа за качеството на почвата чрез разрохкване, почистване и бързата реакция при поява на болести и вредители е следваща съществена част от запазване на устойчивостта на насажденията. Към тази дейност е изборът на предхождащи насаждения, които трябва да бъдат съобразени тека, че вредителите от предходника да не засягат следващата култура.

Прибиране и съхранение на продукцията

Този момент е краят и венецът на усилията на земеделския стопанин и показва дали добре се е справил с предходните точки. Изпълнението на целия комплекс може да даде гаранция, че ще бъдат отгледани устойчиви сортове, които ще издържат и в периода на съхранението.

Вижте още:

- Как да повишим имунитета и устойчивостта на цветето;

- Устойчиви на замръзване градински храсти.

Facebook
Любими
Twitter
Pinterest